EFK Stack - Monitoring

Kubernetes üzerinde çalışan uygulamalarımızın loglarını toplamak için EFK stack kullanıyoruz.

  • Elastic Search, logların toplandığı ve kaydedildiği yer.

  • Kibana, Logların Elastic Search'den alınıp, grafik arayüz de görüntülememizi sağlar.

  • FluentD veya logstash, logları uygulamalardan toplamamızı sağlar.

Last updated